Sinds 1 augustus 2007 moeten basisscholen ervoor zorgen dat ouders voor Voor de voorschoolse en naschoolse opvang heeft de school overeenkomsten gesloten met twee organisaties voor buitenschoolse opvang. Brummi en het Zonnetje zijn de inspanningsverplichting aangegaan om te zorgen dat zij voor ouders de voorschools en naschoolse opvang regelen. Om gebruik te maken van deze opvang moeten ouders  contact met deze instanties opnemen en dit buiten de school om regelen.
Helaas zijn er wat betreft de buitenschoolse opvang nog steeds wachtlijsten. In overleg met de gemeente Houten wordt geprobeerd om deze wachtlijsten z.s.m. weg te werken.