Team

Het team van de Vlinder bestaat uit leerkrachten, management en onderwijsondersteuning.

2015 groepsfoto gehele team

Het team van RKBS De Vlinder

Lees meer: Team

KS Fectio

KS Fectio

Onze school valt onder het bestuur van de Katholieke Scholenstichting Fectio. Deze scholenstichting beheert dertien katholieke basisscholen in de gemeenten Houten en Bunnik. Welke scholen dit zijn, vindt u op www.ksfectio.nl.

In totaal krijgen er binnen Fectio ongeveer 3500 leerlingen les van 325 leerkrachten.

De organisatiestructuur van KS Fectio

KS Fectio heeft als taak om erop toe te zien dat de aangesloten scholen goed functioneren, dat de kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd en verbeterd en dat de beschikbare middelen doelmatig en efficiënt worden ingezet.

De Stichting werkt met een bestuursmodel waarin een Bestuurder – Directeur (BD) het bevoegd gezag is en waarop wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Deze Bestuurder - Directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Stichting en de daaraan verbonden scholen. Daarmee is bestuur en toezicht effectief van elkaar gescheiden. De BD en de scholen worden ondersteund door een Bestuursbureau. De BD is tevens leidinggevende van het bestuurs-bureau.

Voor vragen over of aan het bestuur kunt u terecht bij de Bestuurder - Directeur

Dhr. Rob Boerman

030-6381121
p/a Pelmolen 19
3994 XX Houten
06-14320013
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Oudervereniging

De Oudervereniging helpt de school bij het realiseren van activiteiten voor de kinderen van De Vlinder, die buiten het reguliere lesprogramma plaatsvinden. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen, de themadag of het schoolreisje, de sport- & speldag, de avondvierdaagse, sporttoernooien, de schoolfotograaf, het luizenpluizen en het afscheid van groep 8.

De ouders van alle kinderen die op De Vlinder zitten zijn automatisch lid van de OV. De vereniging heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit uit 6 ouders, die functies vervullen van (vice)voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle functies zijn duo-functies. 

Voor elke activiteit bestaat een OV-commissie, bestaande uit een aantal actieve ouders. Het aantal verschilt per activiteit. De OV-commissie werkt samen met een vertegenwoordiging van het team (leerkrachten) aan de organisatie van een activiteit. De OV stelt de financiële middelen beschikbaar voor elke specifieke activiteit. 

De inkomsten van de Oudervereniging bestaan voor een belangrijk deel uit de ouderbijdrage en worden aangevuld door inkomsten uit de Oud Papier Actie (OPA). Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is wordt iedereen die daartoe in staat is verzocht de bijdrage te voldoen, zodat de geplande activiteiten ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. 

De Oudervereniging staat natuurlijk open voor extra donaties en artikelen in natura die door ouders geschonken worden. Het IBAN nummer van de Oudervereniging is

NL35INGB0008240510.

Jaarlijks wordt de verdeling van de financiële middelen over de activiteiten en de hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt doorgaans eind september plaats. Alle ouders (leden van de oudervereniging) worden hiervoor van harte uitgenodigd.

De OV vergadert elke 6 weken. Tijdens de vergaderingen worden de afgeronde activiteiten geëvalueerd en de komende activiteiten doorgesproken, en worden oplossingen bedacht voor problemen waar de commissies tegenaan lopen. De OV- vergaderingen zijn openbaar, wat betekent dat alle ouders welkom zijn (ook zij die niet actief zijn binnen de OV). De vergaderdata staan in de jaarplanner.

De Oudervereniging communiceeert doorgaans met haar leden (de ouders) via de Nieuwsbrief, via de klassenouders of via de website. De OV is ook te volgen op Twitter: @ovdevlinder.

De Oudervereniging is altijd op zoek naar ouders die willen meewerken in één van de commissies of in het bestuur. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie hierover, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De oranje T-shirts van De Vlinder kunt u bestellen via de optie "T-shirt bestellen" in het menu "Persoonlijk".