De Oudervereniging helpt de school bij het realiseren van activiteiten voor de kinderen van De Vlinder, die buiten het reguliere lesprogramma plaatsvinden. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen, de themadag of het schoolreisje, de sport- & speldag, de avondvierdaagse, sporttoernooien, de schoolfotograaf, het luizenpluizen en het afscheid van groep 8.

De ouders van alle kinderen die op De Vlinder zitten zijn automatisch lid van de OV. De vereniging heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit uit 6 ouders, die functies vervullen van (vice)voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle functies zijn duo-functies. 

Voor elke activiteit bestaat een OV-commissie, bestaande uit een aantal actieve ouders. Het aantal verschilt per activiteit. De OV-commissie werkt samen met een vertegenwoordiging van het team (leerkrachten) aan de organisatie van een activiteit. De OV stelt de financiële middelen beschikbaar voor elke specifieke activiteit. 

De inkomsten van de Oudervereniging bestaan voor een belangrijk deel uit de ouderbijdrage en worden aangevuld door inkomsten uit de Oud Papier Actie (OPA). Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is wordt iedereen die daartoe in staat is verzocht de bijdrage te voldoen, zodat de geplande activiteiten ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. 

De Oudervereniging staat natuurlijk open voor extra donaties en artikelen in natura die door ouders geschonken worden. Het IBAN nummer van de Oudervereniging is

NL35INGB0008240510.

Jaarlijks wordt de verdeling van de financiële middelen over de activiteiten en de hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt doorgaans eind september plaats. Alle ouders (leden van de oudervereniging) worden hiervoor van harte uitgenodigd.

De OV vergadert elke 6 weken. Tijdens de vergaderingen worden de afgeronde activiteiten geëvalueerd en de komende activiteiten doorgesproken, en worden oplossingen bedacht voor problemen waar de commissies tegenaan lopen. De OV- vergaderingen zijn openbaar, wat betekent dat alle ouders welkom zijn (ook zij die niet actief zijn binnen de OV). De vergaderdata staan in de jaarplanner.

De Oudervereniging communiceeert doorgaans met haar leden (de ouders) via de Nieuwsbrief, via de klassenouders of via de website. De OV is ook te volgen op Twitter: @ovdevlinder.

De Oudervereniging is altijd op zoek naar ouders die willen meewerken in één van de commissies of in het bestuur. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie hierover, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De oranje T-shirts van De Vlinder kunt u bestellen via de optie "T-shirt bestellen" in het menu "Persoonlijk".