Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij daar als school mee omgaan kunt u lezen op de website van onze stichting KS Fectio. www.ksfectio.nl