Nieuwsbrief 19, laatste schooldag, kinderen ’s middags vrij