De Vlinder werkt met een continurooster. Alle kinderen blijven in de middagpauze op school, onder toezicht van de leerkrachten. 

De kinderen lunchen met de leerkracht in de klas en spelen daarna buiten onder toezicht van een toezichthoudende leerkracht en een ouder. Kinderen van groep 8 ondersteunen op vrijwillige basis, als coach bij de kleutergroepen.

De lunch- en buitenspeeltijden zijn verdeeld over de groepen. In de ochtend spelen de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 samen. Tijdens de middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur spelen de groepen 1-2 c en a op het kleine plein, de helft van de groepen 3,4,5,6,7 en 8 samen op het grote plein. Van 12.30-13.00 uur spelen de groepen 1-2 b en d op het kleine plein en de andere helft van de groepen 3,4,5, 6,7 en 8 op het grote plein.

Mocht het slecht weer zijn dan is er een binnenprogramma. 

In geval van een studiemiddag zijn de kinderen vrij om 12.00 uur. 

Schooltijden Groep 1 t/m 8

Maandag  8.30 – 14.45 uur
Dinsdag  8.30 – 14.45 uur
Donderdag  8.30 - 14.45 uur

 
Schooltijden Groepen 1 t/m 4

Woensdag  8.30 – 12.00 uur
Vrijdag  8.30 – 12.00 uur

 

 


Schooltijden Groepen 5, 6, 7 en 8

Woensdag  8.30 – 12.30 uur
Vrijdag  8.30 – 14.45 uur