Wat is Remedial teaching

Remedial teaching is individuele hulp voor een leerling. Deze kan in de groep of buiten de groep gegeven worden. Binnen de groep wordt de remediale hulp gegeven door de leerkracht. En buiten de groep door een remedial teacher.

Inhoudelijk

Uitgangspunt is dat de remedial teaching in de groep door de leerkracht gegeven wordt.
Kinderen die in aanmerking komen voor remedial teaching buiten de groep, worden geselecteerd op grond van de gesprekken die de intern begeleiders hebben met de groepsleerkrachten.
De individuele remedial teaching wordt gegeven gedurende een periode van 7 tot 9 weken. Er wordt voor die periode een handelingplan opgesteld. Bij leerlingen met een apart programma kan het gaan om een deel van het programma dat extra aandacht behoeft. Het is niet zo dat een bepaalde leerling, gedurende een heel jaar, deze ondersteuning krijgt. Het is wel mogelijk dat een leerling meerdere periodes remedial teaching krijgt.
Een uitzondering hierop vormen de rugzakleerlingen. Zij krijgen gedurende het hele schooljaar begeleiding. Ook hiervoor wordt een handelingsplan gemaakt. Wanneer de intern begeleider en de remedial teacher denken dat zo'n kind tijdelijk geen of minder ondersteuning dient te krijgen wordt dit altijd besproken met de desbetreffende ouders/verzorgers en de ambulant begeleider.
We gaan er in principe van uit dat remedial teaching gegeven wordt aan een individuele leerling of een tweetal. 

Overlegmomenten
Remedial teacher - groepsleerkracht - intern begeleider Tijdens de remedial teaching periode is er indien nodig, contact met de groepsleerkracht en de intern begeleider. Wanneer een periode wordt afgesloten kan de remedial teacher eventueel advies geven omtrent de voortzetting in de groep. Er wordt dan een nieuw handelingsplan gemaakt.
Remedial teacher - ouders/verzorgers Gesprekken verlopen via de groepsleerkracht en eventueel de intern begeleider. Bij sommige gesprekken kan de remedial teacher aanwezig zijn. De rol van de remedial teacher is dan inhoudelijk.
Wanneer een leerling voor remedial teaching in aanmerking komt, wordt hierover vooraf contact opgenomen met de ouders/verzorgers van het kind. Ook wanneer de periode voorbij is, heeft de groepsleerkracht met de ouders/verzorgers contact over het vervolg. Wanneer ouders vragen hebben, wordt er contact opgenomen met de intern begeleider van het kind.
Bij ons op school zijn 3 rt-ers:

 Manuela Jaskulak, donderdag

 

 Stefanie v.d. Broek, woensdag

 Bert Brouwer, maandag/dinsdag