Gedragsprotocol / veiligheidsprotocol

Negatief gedrag komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

• Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

• Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.

• Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Het concept gedragsprotocol staat per februari 2019 op deze website. Momenteel volgt een collega de opleiding voor pestcoordinator. Nieuwe inzichten vanuit de opleiding worden nog verwerkt in het protocol.  Heeft u tussentijds vragen dan kunt u contact opnemen met de leerkracht, interne begeleiders of teamleiders.