Om de kwaliteit van het onderwijs op de Vlinder te kunnen waarmaken is na overleg met de oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad besloten om de Vlinder gereguleerd te laten groeien en de groepsgrootte te beperken. 

Op dit moment hebben we op de Vlinder vier kleutergroepen, waar jongste en oudste kleuters gemengd zitten. In de loop van het jaar wordt een instroomgroep opgestart. Vervolgens hebben we twee parallelgroepen vanaf groep 3 tot en met groep 8.

Op dit moment kunnen we weer volop vier-jarigen plaatsen. Hierbij houden we rekening met onderstaande criteria:  

 • wij kunnen ieder schooljaar, maximaal vijfenvijftig vier-jarige instromers plaatsen.
 • Indien het aantal van 55 bereikt is, hanteren we een korte wachtlijst per leerjaar, van maximaal 10 namen, voor het geval er onverwacht toch nog ruimte beschikbaar komt.
 • Voor broertjes en zusjes van kinderen die al op de Vlinder zitten is er altijd plaats.
 • Kinderen worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier.
 • Er is geen leeftijdsgrens voor inschrijving. Vanaf ieder moment kunnen kinderen ingeschreven worden. Wacht er echter niet te lang mee, want vol is vol.
 • Ouders kunnen hun kind niet op meerdere scholen van scholenstichting Fectio op een inschrijflijst laten inschrijven.
 • Indien ouders besluiten om hun kind in te schrijven dan wordt per direct die plaats voor hun kind gereserveerd en krijgen ouders een bevestiging dat die plek vrijgehouden wordt.
 • Indien er sprake is van overplaatsing van een andere basisschool in Houten naar de Vlinder, dan kan dit gehonoreerd worden tot 1 april van het lopende schooljaar, als er nog ruimte binnen het leerjaar is.  
 • Bij inschrijving vanaf een andere basisschool naar de Vlinder wordt een speciale procedure gevolgd(zie schoolgids). Voor een aantal groepen (vanaf de groepen drie kunnen wij geen nieuwe kinderen meer aannemen, omdat het aantal kinderen de maximale groepsgrootte overschrijdt of omdat het zorgpercentage in de betreffende groep dermate hoog is dat instroom van een nieuwe leerling niet meer mogelijk is. (zie hiervoor onze schoolgids)
 • Voor sommige groepen vanaf groep 3 hebben we echter nog wel plaats. Dit wordt bij het eerste contact dat ouders hebben met de school duidelijk gemaakt.

Stappen bij aanmelding:

 • Ouders geven via e-mail het telefoonnummer waarop zij te bereiken zijn door aan de teamleider van de onderbouw: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Zij neemt contact op met de ouders. Lidia Ummels regelt alles omtrent de inschrijving en vertelt de ouders, na overleg met de interne begeleider of er voor het betreffende leerjaar nog ruimte is.
 • Na het noteren van de gegevens van betreffende leerling, krijgen de ouders een informatiepakket toegestuurd, bestaande uit een schoolgids, informatiekalender en een voorbeeld van een nieuwsbrief. Bovenstaande informatie kan ook via de website van de school verkregen worden: http://www.rkbs-de-vlinder.nl/ 
 • Tevens kunnen ouders vanaf september de onderwijsgids van de Rijksoverheid raadplegen via internet: http://www.rijksoverheid.nl/ (in het dossier basisonderwijs. Hierin is allerlei informatie te vinden over het primair onderwijs in Nederland op dit moment en staan handreikingen die u kunt overwegen bij het zoeken van een basisschool. Ouders van drie-jarige kinderen krijgen van deze gids een exemplaar thuisgestuurd via de gemeente Houten.
 • Na het doornemen van deze informatie, wordt de ouders gevraagd een afspraak te maken voor een oriĆ«ntatiegesprek op school. Deze gesprekken vinden nemen ongeveer 1,5 uur in beslag. Hier zijn in principe een viertal ouderparen tegelijkertijd aanwezig. De teamleider geeft dan verdere informatie over de school, er wordt een rondje door de school gemaakt en ouders kunnen algemene vragen stellen. Na afloop van het gesprek krijgen ouders een inschrijfformulier mee. Vervolgens kunnen ouders een definitieve keuze maken.
 • Kinderen mogen maximaal 5 dagdelen voorafgaand aan hun 4e verjaardag mee komen draaien om te wennen op school. De groepsleerkracht bij wie de leerling ingedeeld wordt, neemt hiervoor 6 tot 8 weken voor de 4e verjaardag contact met de ouders op.
 • Kinderen die op latere leeftijd dan vier jaar instromen mogen ook, indien zij dit wensen, een dagdeel of dag mee komen draaien. Hiervoor moet de afspraak gemaakt worden met de groepsleerkracht.