Identiteit:

De katholieke identiteit van onze school is zichtbaar in de vormgeving van het onderwijs, in de wijze waarop men samenwerkt met alle betrokkenen, in de breedte en de inhoud van het onderwijsaanbod, de godsdienstige vorming en de ontwikkeling van normen en waarde, in organisatie, sfeer en beleid.

Identiteit gaat over wie we zijn. Waar we voor staan. Welke waarden, doelen en idealen we de moeite waard vinden om ons voor in te zetten. Identiteit werkt inspirerend. Het is een bindmiddel voor leerlingen, ouders en leraren.

Ouders en leerlingen treffen op onze school een open cultuur aan waarin iedere leerling telt, waarin men omziet naar elkaar en bereid is voor de zwakkere iets extra’s te doen.

Op onze school besteden wij actief aandacht aan:

• Bijbelverhalen

• kerkelijke vieringen (in ieder geval Kerst, Pasen en Pinksteren) en hun betekenis.

• projecten en thema’s

• bezinning

• gebed

• 1e Heilige Communie en het Vormsel

Bezinningshoekje: Dit hoekje is gesitueerd op een zichtbare plaats in de aula van de school. Het is een plaats waar stil gestaan kan worden bij bijzondere vreugdevolle of verdrietige momenten. De inrichting van het bezinningshoekje bestaat uit een zogenaamd sfeertafeltje passend bij het seizoen, het maandthema en de christelijke feestdagen van de maand. Daarnaast is er de mogelijkheid voor leerlingen, ouders en leerkrachten om gebruik te maken van de zg. bezinningshoekjes, door een kaartje, briefje, tekening op te hangen of neer te leggen.

Bidden: In de klas wordt de dag begonnen met een moment van bezinning Dit is een rustig moment met aandacht voor elkaar. De invulling van dit moment van bezinning is wisselend

     -       een gesprekje over de actualiteiten uit het nieuws of uit de thuissituatie

-       een gebedje van kind of leerkracht

-       een bijbelverhaal

Thuis: Op de site http://www.geloventhuis.nl/ vindt u bijbelverhalen en achtergrondinformatie over het geloof. Het is een inspirerende site waar veel mooie verhalen maar ook leuke ideeën staan, voor bijvoorbeeld knutselwerkjes.