Recent heeft u de VO Gids 2017 ontvangen. Een gids die speciaal is gemaakt om kinderen uit groep 8 én hun ouders te helpen bij hun schoolkeuze. 

Wij hebben als school de melding gehad dat er een storende fout  staat in het artikel voor ouders over Inschrijven op pagina 80.

In de paragraaf ‘Weigering leerling’ op pagina 80 staat onder de eerste bullet vermeld dat een school een leerling kan weigeren als een kind niet de vereiste score op de eindtoets heeft. Dat is onjuist. Het oordeel van de groep 8 leerkracht is immers doorslaggevend bij de vaststelling van het  instroomniveau van de leerling.

In artikelen op pagina 7, 8 en 9Het begint bij het advies van de basisschool’ en‘Schooladvies belangrijker dan eindtoets’is wel correct weergegeven welke rol de groep 8 leerkracht heeft en wat de functie van de eindtoets is bij de vaststelling van het instroomniveau.