De school is begonnen

Na zes weken vakantie zijn we vanochtend weer gestart. Om tien minuten voor acht uur liepen er al enkele kinderen op de speelplaats: die hadden er zin in. Bij het binnenkomen van de kinderen en ouders proefde ik dat er ook wel enkele ouders waren die blij waren dat het 'gewone' leven weer gaat beginnen.

We starten dit schooljaar met een centraal OgO-thema: we gaan werken met het thema: We gaan eropuit!!! Vorige week is de school al ingericht hiervoor en in de aula is er al van alles te zien. Wanneer we deze week met de startactiviteiten in de groepen beginnen is het fijn als u er thuis ook eens met uw kind over praat. In de onderbouwgroepen hebben we spel- en doe activiteiten rond het thema en in de bovenbouwgroepen gaan we onderzoeksactiviteiten doen. Uiteraard sluiten we dit thema ook weer op een bijzondere manier af.

2014 thema er op uit bewerkt

 

Zomervakantie 2014

2014 stoelen voor vakantie1

De stoelen zijn opgestapeld, de klaslokalen zijn leeg.....zes weken lang is het stil aan Bloesemtuin 17. Na een jaar van hard werken gaat iedereen nu even heerlijk iets anders doen.
Het team van de Vlinder wenst iedereen een fijne zomervakantie.

Presentatie: Vastenaktie-Mongolië

Vandaag kwamen er enkele oud-leerlingen van de Vlinder een presentatie houden over Mongolië. Zij gaan deze zomer vanuit hun school voor voortgezet onderwijs deelnemen aan een actie om een schooltje in Mongolië op te knappen.
Daar is uiteraard geld voor nodig. De opbrengst van onze goede doelen actie: Vastenaktie Nederland wordt daarvoor beschikbaar gesteld. Wij hopen dat we met elkaar veel geld ophalen, zodat onze oud-leerlingen met een flink bedrag deze spannende reis kunnen maken.
Vandaag vertelden ze enthousiast over dit verre land. Hierdoor kregen wij een aardig beeld hoe schooltjes daar werken.