Groepen 8 naar fort De Bilt

Vandaag gingen de groepen 8 op excursie naar fort De Bilt. Daar bezochten zij een interactieve tentoonstelling die ging over vrede en vrijheid. Veel opdrachten moesten gedaan worden, zowel in als buiten op het fort. De vragen gingen over vooroordelen en keuzes maken. Indrukwekkend waren de namen van verzetsmensen die hier gefussileerd zijn.

2016 oorlogsnamen leen

 

Werken aan woordenschat

2016 compilatie woordenschat klein

Werken aan woordenschatontwikkeling

Heeft u in de groepen al de woordenwanden gezien? In alle groepen wordt gewerkt aan

woordenschatontwikkeling. In de groepen 1,2 en 3 met woorden van het thema en de groepen 4 tot en met 8 deden dat altijd vanuit de taalmethode. Maar, doordat wij als

OGO-school het belangrijk vinden dat nieuwe woorden betekenisvol worden voor kinderen, zijn wij begonnen met een andere aanpak. Door woorden betekenisvol te maken zullen de kinderen de woorden sneller begrijpen en actief kunnen gebruiken. 

De woordenwand

Onze manier van aanpak is als volgt: De leerkrachten van de groepen 1-2 bieden nieuwe woorden aan die binnen het thema centraal staan. Dit kunnen woorden zijn die in een prentenboek, voorleesboek etc. staan, ook kunnen het voorwerpen zijn die besproken worden. Deze nieuwe woorden komen weer terug in de themahoek, zodat kinderen de betekenis van de woorden leren gebruiken in de juiste context. 

In de groepen 3 tot en met 8 wordt op de volgende manier gewerkt: Nieuwe woorden worden door kinderen en leerkrachten geselecteerd uit themateksten, maar ook bijvoorbeeld de nieuwe woorden die tijdens een rekenles aan de orde komen. Deze woorden komen op de woordenwand. Door de woordenwand kunnen kinderen de woorden makkelijker gebruiken, zij kunnen de betekenis nalezen en de schrijfwijze checken. De kinderen leren de nieuwe woorden toe te passen door middel van verschillende opdrachten. Dit kan in een coöperatieve en speelse werkvorm (bijvoorbeeld kwartetten of een quiz) maar ook een schrijfopdracht voor het thema en/of het portfolio, waarbij zij de woorden op de juiste manier moeten gebruiken.

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben een schriftje waarin zij de nieuwe woorden noteren en de betekenis erachter schrijven. Dit naslagwerkje houden zij in hun laatje. De woorden op de woordenwand worden dagelijks aangevuld met nieuwe woorden, als de woorden bekend zijn bij de kinderen en zij deze weten toe te passen, gaan deze er ook weer af. Aan het eind van de themaperiode toetst de leerkracht op verschillende manieren of de kinderen de betekenis van de woorden kennen.

Het team van leerkrachten bespreekt regelmatig de aanpak in de klas en helpt elkaar bij deze ontwikkeling. Door coaching, collegiale consultaties (bij elkaar in de klas kijken) en teamscholing (door de Activiteit) leren leerkrachten als een professionele leergemeenschap. Zij leren de woordenschatontwikkeling binnen ons OGO onderwijs te optimaliseren door het betekenisvol maken van de woorden en daardoor de betrokkenheid van de kinderen te vergroten.

Thuis kunt u als ouder eens navragen of uw kind die dag weer nieuwe woorden geleerd heeft. Iedere herhaling helpt de kinderen de woorden beter te onthouden. Als uw kind kan uitleggen wat een woord betekent, betekent dit ook dat hij of zij dit woord geleerd heeft en kan gebruiken.

Gezellige opening thema

Vanochtend waren alle onderbouwgroepen bijeen in de gemeenschapsruimte want er was nieuws van Sinterklaas. Eigenlijk zou de Muziekpiet dat moeten komen vertellen, maar die was ziek. Toch kregen we een bericht van de SInt want in de zakken op het podium zaten twee dansmeisjes uit groep 8. Sinterklaas vond het dansje vorig jaar op de Vlinder zo leuk, dat hij daar graag dit jaar wel wat meer van wil zien. Dat wordt dus oefenen voor alle kinderen.

2016 opening thema Sinterklaas

 

Oh, kom er eens kijken......

Afgelopen weekend heeft de werkgroep SInterklaas van de oudervereniging met de hulpouders die zich hiervoor hebben opgegeven de school omgetoverd. Wat ziet alles er gezellig uit. Nu SInterklaas weer in Nederland is aangekomen, zal hij vast ook een bezoek komen brengen aan de Vlinder. Komt u gerust eens kijken hoe gezellig het er in de school uit ziet.

2016 aula in sint sfeer

 

Actie Schoenmaatjes gestart

De actie schoenmaatjes is deze week gestart. Alle kinderen van de Vlinder kunnen thuis een schoenendoos vullen voor een kind in een Derde Wereldland. Om ook een ander kind te verrassen met cadeautjes.

2016 actie schoenmaatjes bewerkt klein

De schoenendozen die op school worden ingeleverd, zullen maandag 28 november opgehaald worden. Kinderen kunnen dus tot en met vrijdag 25 november de schoenendozen mee naar school nemen.

Wanneer je je schoenendoos in de kerk wilt inleveren, dan moet je hem op zondag 27 november meenemen naar het 'omgekeerde' Sinterklaasfeest in de parochiekerk OLV ten Hemelopneming in het Oude Dorp.