Afgelopen week waren er twee informatieavonden waarop de leerkrachten de ouders vertelden over het onderwijsconcept OgO (Ontwikkelings gericht Onderwijs) op de Vlinder.

Aan de hand van foto's en video werd uitgelegd hoe een leerkracht een thema opbouwt en welke fasen er allemaal in een thema zitten. Ook werden er cooperatieve werkvormen toegepast en moesten ouders daadwerkelijk samenwerkend aan de slag. Het was fijn te zien dat ouders steeds beter gaan begrijpen hoe we d.m.v. spel in de onderbouw en onderzoek in de bovenbouw onze doelstelllingen en de doelstellingen van de kinderen vorm geven. 

OgO vraagt veel meer van een leerkracht, omdat er veel meer naar de ontwikkeling van de leerling gekeken moet worden. "Doe je boek maar open op blz:....", past daar eigenlijk niet meer bij. Deze extra inspanningen van de leerkracht leveren ook fantastische resultaten op. Het is bijvoorbeeld bijzonder om te zien hoe betrokken kinderen zijn bij hun eigen leerproces. En dat is iets wat nodig is voor het onderwijs in the 21th century.....

2017 foto informatieavond ogo onderbouw.jpg verb