Op de Vlinder hebben wij deze week geen tropenrooster. Wij krijgen hier vragen over. Om geen tropenrooster te voeren hebben wij meerdere redenen. De eerste is dat wij ouders niet willen belasten met het zoeken van extra opvang voor hun kinderen of dat zij moeten regelen dat de naschoolse opvang eerder hun kinderen komt ophalen.

Omdat wij geen marge-uren meer hebben voor het lopende schooljaar- dit zijn extra vrije uren- zouden we alleen de kinderen een half uur eerder kunnen laten beginnen, om een half uur eerder uit te kunnen gaan. Wij denken dat dit voor veel ouder, die werken op die dagen, lastig te regelen is.

In de klassen houden wij rekening met de warmte. Alle deuren en ramen staan tegenover elkaar open en de kinderen mogen de hele dag drinken en hun waterflesje bijvullen. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen een flesje bij zich hebben? Ook in het lesprogramma wordt rekening gehouden met de concentratie van de kinderen vooral na de middagpauze.

Verder houden de leerkrachten in de gaten hoe het gaat met het buitenspelen. De kinderen gaan indien nodig wat eerder naar binnen.